Regulamin jazdy w kolumnie

Należy stosować z głową i bazować również na własnej ocenie sytuacji na drodze 1. Każda kolumna zorganizowana zawiera mistrza prowadzącego i mistrza zamykającego pochód – zwanego dalej „psem pasterskim”. Przy długiej kolumnie pojawia się funkcja mistrza środkowego. Jeśli zajdzie konieczność mistrzów środkowych może być więcej. Wymienieni mistrzowie funkcyjno – ogarniający wyposażeni są w radia cb … Czytaj dalej Regulamin jazdy w kolumnie